Bekijk alle 'Best New Partnership Award 2013' genomineerdenVebego/ICS


water

Water, zeep en hygiëne zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor mensen in Teso Noord, West- Kenia ligt dat heel anders. Zeep is niet beschikbaar en schoon drinkwater beperkt. Bestaande WASH projecten hebben vaak veel kennis over water en sanitatie. De factor hygiëne blijft vaak onderbelicht.

In het business model dat Vebego en ICS samen opzetten, met elk hun eigen expertise, wordt de school als toegang voor verandering gebruikt om educatie te geven aan jonge kinderen over hygiëne. Tevens zorgen we voor de toegang tot water een zeep.

Als vervolg hierop verkopen lokale ondernemers via kiosken water en ecologische zeep aan de gemeenschap met een continue educatie over hygiëne. Deze stroom van educatie moet de lokale ondernemer ondersteunen in zijn verkoop en de consument overtuigen van deze noodzakelijke gedragsverandering.

Binnen dit partnership is de verbindende factor terug te vinden in het delen van kennis en het bundelen van krachten. Door deze verbinding kunnen we een complete verandering teweegbrengen. Hetgeen onontbeerlijk is in een succesvol WASH project. Het geheel wordt in volledige co-creatie ontwikkeld waar ICS haar bijdrage levert in kennis over de lokale bevolking, schoon water, infrastructuur en implementatie. Vebego levert haar kennis en kunde op het gebied van facility management, hygiëne, zeep en gedragsverandering.

vebegoICS logo FC

 

 

 

 

 

 

Facebooktwitterlinkedin


Bekijk alle 'Best New Partnership Award 2013' genomineerden