Young Professionals FMO willen investeren in ondernemers

Posted on 23 november 2013

IMG_3598 [1600x1200]

foto: Rolf Kruger

Young Professionals van FMO ontwikkelen een ‘gat in de markt’ plan

FMO is de Nederlandse ontwikkelingsbank. Ze ondersteunen duurzame groei in de particuliere sector van opkomende markten door te investeren in ambitieuze bedrijven.

FMO is partner en jurylid van De Partnership Verkiezing, young professionals deden daarom niet officieel mee maar ontwikkelde wel een mooi plan!

 

Start-ups zijn een gat in de markt!
Hoewel er veel Nederlandse instanties zijn die start-ups ondersteunen, denken wij dat er een gat in de markt is voor bedrijven die té klein zijn om in dit stadium al FMO klant te worden omdat ze reeds te vergevorderd zijn in hun ontwikkeling om nog in aanmerking te komen voor subsidies. Dit zijn klanten met een bewezen business case in een bepaalde markt, echter nog niet de benodigde schaalgrootte hebben. Om het concept rendabel te maken is het belangrijk dat ze “economies of scale” kunnen bereiken. Deze bedrijven zullen in het verleden vaak gesubsidieerd zijn – en komen op dit moment nog wat productie, dienst- of service jaren te kort om een goede track-record te hebben, waardoor ze gefinancierd kunnen worden door FMO. Dit belemmert deze bedrijven in hun groei. Hiernaast is nog een andere groep potentiele klanten geïdentificeerd, bestaande uit bedrijven die een nieuwe onbewezen technologie in hun huidige markt willen zetten. Deze klanten hebben vaak geen of een beperkte track record wat ze te risicovol maakt voor financiering. Wel heeft het dan de voorkeur dat de klant al kennis heeft van de markt, dus dat niet alle aspecten nieuw zijn. Wat beiden groepen gemeen hebben is dat ze een innovatief duurzaam product in de markt willen introduceren waarmee ze grote impact kunnen genereren op sociaal en/of milieu gebied. Vaak zullen het meer risicovolle concepten zijn,  maar als ze werken zal de gegenereerde impact vaak ook groter zijn, waardoor ze commercieel aantrekkelijk worden.

Aansluiting op Strategie 2020
Dit idee is ontstaan naar aanleiding van de implementatie van een nieuwe strategie bij FMO waarin sociale (inclusive) en milieu (environmental) impact net zo’n belangrijke rol gaat spelen als economische impact. Het idee is dat FMO haar impact verdubbeld heeft en footprint gehalveerd heeft in 2020. Met het oog op deze strategie zal FMO meer moeten gaan kijken naar bedrijven die op alle drie de gebieden een grote impact kunnen genereren. Het uitvoeren van deze case zal FMO een kans geven om meer te leren over wat het precies inhoudt om in “high impact” deals te investeren en wat de kansen en belemmeringen hierin zijn. FMO creëert hiermee de mogelijkheid om naast de reguliere investeringen als een soort “incubator” te fungeren waarbij nieuwe concepten en mogelijk toekomstige klanten van FMO een kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het kan gezien worden als een soort R&D afdeling van een bank. Deze afdeling kan naast hoge impact ook veel waardevolle lessen voor FMO genereren die gebruikt kunnen worden in de toekomst. Wij geloven dat ons concept FMO de mogelijkheid zal geven om zichzelf verder te profileren als pionier in de wereld van “Impact Investing”.

Pilot
In eerste instantie willen we met een pilot beginnen waarbij deals worden betrokken die op basis van gesprekken met ons team geïdentificeerd zijn door Investment Officers van FMO en die groot potentieel zien in deze klanten, maar die nog niet in aanmerking komen voor reguliere FMO financiering. Met deze pilot willen we kijken naar de haalbaarheid van het concept op grotere schaal en mogelijke knelpunten identificeren. Indien dit succesvol blijkt, willen we het concept op grotere schaal uitrollen.

Heb jij goede ideeën voor Young Professionals van FMO? Mail dan naar kristel@thepunchypack.nl

FMOlogo

Volg FMO op Twitter!

Facebooktwitterlinkedin